Modificación mediante coagulación

Boceto de animación, 2021.

OpenMediaLab.Art